www.auticafecastricum.nl

Home

Agenda

Archief

Links

Contact

Zorg 2015

Ingezonden


Volg ons ook op Facebook!

Bedankt voor jullie jarenlange komst en support!!!!

CafefotoSinds onze start in juni 2008 hebben we gedurende een periode van 8 jaar 34 auticafés georganiseerd. De vrijwilligers van het Auticafé Castricum vonden het een goed moment om de focus in het eigen leven weer eens wat te verleggen. Daarom zijn we gestopt met het organiseren van de auticafés.

Gelukkig is er een nieuwe groep actieve ouders die wil proberen op eigen wijze auticafés in de regio Kennmerland te organiseren. Zie de link in de linker kolom.

We willen iedereen die de afgelopen jaren aan de totstandkoming van de auticafés heeft meegewerkt of die de avonden heeft bezocht van harte bedanken voor hun interesse, betrokkenheid en steun.

Auticafé Castricum

Het Auticafé Castricum was een initiatief van een groepje ouders van kinderen met ASS. Het was dus een initiatief vóór èn dóór ASS-ouders. Wij organiseerden dit café, omdat we het prettig vonden om tips en ervaringen uit te wisselen met andere betrokkenen uit Castricum en directe omgeving. De opzet van het auticafé was informeel en kleinschalig. Ongeveer vier maal per jaar werd een avond georganiseerd. We werkten daarbij samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme en MaatjeZ. Beide organisaties danken wij hartelijk voor hun jarenlange steun!

Informatie

Hansje Veen: tel 0251-679333 of auticafecastricum@hotmail.com.

Kroonappel Oranjefonds

Auticafé Castricum was winnaar voor Castricum in de categorie 'buurt' in de Kroonappels aktie van het Oranjefonds. We waren erg blij met de waardering van ons initiatief die daaruit sprak.

Kroonappeltjes


free web counter